Naar inhoud

Bestuursorgaan voor speelpleinwerking

Het bestuursorgaan wordt, binnen de perken van de gemeentebegroting, belast met de planning en de algemene organisatie van de gemeentelijke speelpleinwerking. Dit orgaan bestaat enerzijds uit leden die aangeduid werden door de politieke strekkingen in de gemeenteraad en uit leden aangeduid uit de vertegenwoordigers van de gebruikers van alle ideologisch en filosofische strekkingen. Als gebruikers worden beschouwd ouders, ouder- en of gezinsverenigingen , vertegenwoordigers van jeugdverenigingen, (hoofd)monitoren, vertegenwoordigers van de buitenschoolse kinderopvang, diensten voor jongeren.

Klik in de rechterkolom op samenstelling om te zien wie deel uitmaakt van dit bestuursorgaan.

Samenstelling