Naar inhoud

Milieuraad

De milieuraad geeft advies over aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijke en intergemeentelijke beleid inzake leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling. De milieuraad geeft ook advies over het budget voor milieu en landbouw.

De milieuraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden uit de milieu- en natuurverenigingen, de erkende wildbeheereenheden, de onderwijsinstellingen, de sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties, alsook de beroepsgroepen en/of –organisaties. Verder zijn er ook niet-stemgerechtigde leden uit de politieke fracties. Ook de schepen van leefmilieu en de milieuambtenaar zijn lid van de milieuraad.

Klik in de rechterkolom op samenstelling om te zien wie deel uitmaakt van deze adviesraad.

Samenstelling