Naar inhoud

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft ingevolge het decreet ruimtelijke ordening (advies inzake gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen) kan ze advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

Klik in de rechterkolom op samenstelling om te zien wie deel uitmaakt van deze adviesraad.
Samenstelling