Naar inhoud

Strooiplan Lede

Besneeuwde weg (1680kB)

Winterplan

Niet iedereen kijkt uit naar een ‘witte’ winter

 

Sneeuw en vrieskou kunnen voor ellende op de wegen zorgen. De technische dienst beschikt over materieel om sneeuw en ijzel te bestrijden: twee vrachtwagens met zoutstrooier (waarvan een met sneeuwruimer), een tractor met strooier, een kleine tractor (met ruimer en zoutstrooier) voor de fietspaden, een wiellader en de nodige zoutvoorraad.

 

Wat doet de gemeente concreet?

Wegen

Het is evident dat niet overal tegelijkertijd kan gestrooid worden. Daarom beschikt de gemeente over een strooiplan. In dit plan zijn de centrumstraten en hoofd- en verbindingswegen opgenomen die bij sneeuwval of ijzel geruimd en gestrooid worden. Er wordt niet op elke weg gestrooid. Wegen waar weinig verkeer komt, wijken en doodlopende straten worden niet meegenomen. In deze wegen is strooien ook weinig efficiënt aangezien het dooizout ‘ingereden’ moet worden vooraleer het in werking treedt. We streven ernaar dat elke inwoner zich slechts over korte afstand moet verplaatsen om een vrij gemaakte hoofdweg te bereiken.

 

In geval van een zouttekort wordt er overgegaan op het prioritair strooiplan.

 

De gewestwegen vallen onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse gewest en worden dus niet gestrooid door de gemeentediensten.

 

Voet- en fietspaden

De gemeentelijke voet- en fietspaden worden door het personeel van onze technische dienst sneeuw- en ijsvrij gemaakt.

 

Wat moet jij doen?

Bij sneeuwval wordt ook gerekend op jouw behulpzaamheid.

Volgens het politiereglement is de hoofdbewoner van een gebouw, de bewoner van de benedenverdieping, de gebruiker of eigenaar van ieder gebouw of perceel verplicht sneeuw en ijs te ruimen van de voetpaden die grenzen aan het perceel en het voetpad te bestrooien met zout.

 

Tips

  • Bomen en planten zijn zeer gevoelig voor zout, gebruik dus enkel de noodzakelijke hoeveelheid.
  • Verplaats de sneeuw naar de uiterste rand van het voetpad zodat voetgangers ruimte hebben om te passeren. Indien het voetpad te smal is, mag de sneeuw net naast de boordsteen op straat gelegd worden. Rioolroosters en greppels moeten wel vrij blijven zodanig dat het dooiwater kan wegvloeien.
  • De plaatsen die sneeuwvrij gemaakt zijn, bestrooi je best opnieuw met zout. Hierdoor vermijd je dat dooiwater opnieuw aanvriest.
  • Gooi nooit sneeuw op de rijweg of het fietspad. Hierdoor kunnen gladde plekken ontstaan.
  • Matig je snelheid in het verkeer en gebruik winterbanden.
  • Denk aan mensen die niet goed te been zijn. Misschien kunnen zij wel een helpende hand gebruiken bij het ruimen van hun voetpad.

 

Hulp bij sneeuwruimen bij 80-plussers of personen met een fysieke beperking

Ben je ouder en/of minder mobiel, dan valt het soms zwaar of is het zelfs onmogelijk sneeuw te ruimen. Kan je ook geen beroep doen op familie, buren, vrienden of kennissen, dan biedt het gemeentebestuur hulp, zonder hierbij je verantwoordelijkheid over te nemen.

 

Je kan hierop een beroep doen als je:

  • gedomicilieerd bent in Lede;
  • ouder bent dan 80 jaar OF een attest van een fysieke beperking (afgeleverd door FOD Sociale Zekerheid, een dienst gezinszorg of een huisarts) voorlegt;
  • niet samenwoont met valide personen;
  • niet in een appartementsgebouw woont.

 

Je kan een aanvraag indienen bij de technische dienst op 053 60 68 30 of via technische.dienst@lede.be. Je moet je jaarlijks opnieuw inschrijven tussen 15 oktober en 15 november.

 

Eenmaal opgenomen in de planning komen de gemeentediensten automatisch bij je langs wanneer er voldoende sneeuw gevallen is om het voetpad te ruimen. Indien je strooizout ter beschikking stelt, strooien de gemeentearbeiders dit uit op het voetpad.

Hou er wel rekening mee dat de technische dienst eerst de voetpaden van het gemeentelijk patrimonium vrijmaakt.

 

Ophaling van huisvuil   

Bij hevige sneeuwval of ijzel kan de ophaling van huisvuil, GFT, papier of glas in het gedrang komen. Indien de ophaalwagen niet op de afgesproken dag bij jou is langs geweest, vragen wij je om je afval terug binnen te halen tot de volgende ophaalbeurt.

 

Praktisch

Technische dienst

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 30
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede