Naar inhoud

Bewijs van woonst - zonder afspraak

woning

Een bewijs van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister kan je vragen bij de dienst burgerzaken.
Jijzelf of een bijzondere gevolmachtigde kunnen dit bewijs aanvragen.  Derden ontvangen het enkel als de afgifte voorzien is door of krachtens een wet: de aanvraag moet in dit geval schriftelijk gebeuren met vermelding van de redenen (wet en artikel).

Vraag je uittreksel aan via het E-loket.


Meebrengen
identiteitskaart, eventueel een volmacht.

Kosten
gratis

Praktisch

Burgerzaken

Burgerhuis

Administratief Centrum 2
9340 Lede


Tel:  053 80 20 22
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info