Naar inhoud

Adresopzoekingen

loep

Het raadplegen en verkrijgen van uittreksels uit het bevolkings- of vreemdelingenregister zijn ingevolge de wet op de bescherming van de privacy streng gereglementeerd.  De betrokkene of zijn gevolmachtigde kan adresopzoekingen aanvragen.  Derden kunnen dit eveneens, als de afgifte voorzien of toegestaan is door of krachtens een wet: in dit geval moet de aanvraag altijd schriftelijk gebeuren met vermelding van de redenen. (wet en artikel)
Meebrengen
identiteitskaart en volmacht

Kosten
gratis

Praktisch

Burgerzaken

Burgerhuis

Administratief Centrum 2
9340 Lede


Tel:  053 80 20 22
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info