Naar inhoud

Dierenasiel, -pension, -kwekerij en -handelszaak

Zowel professionele handelaars en kwekers als particulieren, die op regelmatige basis dieren kweken en verkopen moeten een erkenning aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, dienst Inspectie Dierenwelzijn.

Hoe aanvragen?

Om een erkenningsaanvraagdossier samen te stellen, zijn volgende documenten nodig

  • Het volledig ingevulde formulier voor de aanvraag tot erkenning, getekend door de aanvrager
  • Een kopie van het contract met een erkend dierenarts
  • Het bewijs van betaling van de kosten voor de aanvraag tot erkenning
  • Een schematisch plan van de inrichting met beschrijving van de functies en afmetingen van de verschillende lokalen

Het volledige dossier moet worden ingediend bij de Dienst Inspectie Dierenwelzijn:

 

 

FOD Volksgezondheid - Dienst Inspectie

RAC "Ter Plaeten"

Sint-Lievenslaan 23 – 5e Verd

9000 GENT

 

TEL: 09 268 64 70

FAX: 09 225 01 29

 

dierenwelzijn.gent@health.fgov.be

 


Kosten

Afhankelijk van het aantal dieren kost de erkenningsaanvraag tussen 75,00 en 250,00 euro.

Praktisch

Milieu en landbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 25
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info