Naar inhoud

Speelplein Krawietel: info voor ouders

logo speelplein

Tijdens de zomermaanden juli en augustus kunnen kinderen 8 weken lang terecht op speelplein Krawietel. Een groep van gebrevetteerde animatoren zorgt voor een goedgevuld dagprogramma vol spel en plezier.

 

Er is speelpleinwerking van maandag 3 juli t.e.m. vrijdag 25 augustus 2023.

Er is geen speelpleinwerking op maandag 10 juli, dinsdag 11 juli, vrijdag 21 juli, maandag 14 augustus en dinsdag 15 augustus 2023.

Voor wie?

Kinderen die op 1 januari 2023 minstens 4 jaar zijn (vanaf geboortejaar 2018), kunnen terecht op het speelplein. Kinderen mogen geen 14 jaar geworden zijn op 1 juli 2023. Hierop wordt geen enkele uitzondering gemaakt.
Jongere kinderen (2019 - 2020) vanaf 2,5 jaar kunnen terecht bij de buitenschoolse kinderopvang. Hiervoor moet je je kind tijdig inschrijven (tel 053 60 68 63).

 

Waar gaat de speelpleinwerking door?

Gemeentelijk speelplein Krawietel
Watermolenstraat 11
9340 WanzeleVooraf inschrijven?

Inlichtingenfiche 2023


Vanaf 1 mei zal er op de website een inlichtingenfiche verschijnen. Deze kan je dan online invullen of schriftelijk op het Gemeentehuis.


Vóór de aanvang van de speelpleinwerking moeten we in het bezit zijn van een volledig ingevulde inlichtingenfiche 2023!

 

Badge

Om je kind te kunnen aanmelden op het speelplein is er per kind een badge nodig. Deze badge moet elke zomer geactiveerd worden. Dit kan door de inlichtingenfiche 2023 te bezorgen aan de jeugddienst. Is dit niet gebeurd, dan is je badge niet geactiveerd en kan je kind niet naar de speelpleinwerking komen.

Wie nog geen badge heeft, kan deze bij de jeugddienst kopen. Ze kost eenmalig 2,50 euro. Wie de badge kwijt raakt, kan een nieuwe aanschaffen tegen 5 euro.

Een badge laten maken kan:

 • bij de jeugddienst vanaf 1 mei tot eind juni iedere woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur en donderdagavond van 16 tot 19 uur (zonder afspraak).
 • door op het inlichtingenformulier 2023 de toestemming te geven voor het aanmaken van een badge. Deze badge wordt opgestuurd per post en wordt aangerekend op de eerste factuur.


Aanmelden op het plein

Dit gebeurt met een badge. Deze kan je eenmalig aankopen bij de jeugddienst.
aanmelden kan tussen 8 en 9.15 uur.

Je kiest of je kind een halve dag of een volledige dag komt.

Wie voor een halve dag komt, kan enkel opgehaald worden tussen 11.45 en 12 uur.

Wie voor een volledige dag kiest, brengt zijn boterhammen mee. Een drankje krijg je van ons.
Wie enkel in de namiddag komt kan zich aanmelden tussen 13 en 13.30 uur.

Het is belangrijk deze uren te respecteren. Laatkomers worden niet toegelaten. Hoe ziet een dagje speelpleinwerking eruit ?

 • van 8 tot 9.15 uur: spontaan spel / aanmeldingsplicht met badge
 • van 9.15 tot 11.45 uur: activiteitenaanbod + tussendoortje (kinderen krijgen een koek)
 • van 11.45 tot 12 uur: spontaan spel / mogelijkheid tot afhalen
 • van 12 tot 13 uur: middageten (boterhammen breng je mee, een drankje krijg je
 • van 13 tot 13.30 uur: spontaan spel / aanmeldingsplicht met badge
 • van 13.30 tot 16 uur: activiteitenaanbod
 • van 16.00 tot 16.10 uur: 4-uurtje (elk kind krijgt een koek en een drankje)
 • van 16.10 tot 17 uur: spontaan spel onder toezicht
 • van 16.30 tot 17 uur: mogelijkheid tot afhalen
 • vanaf 17.15 uur worden de kinderen die niet afgehaald zijn, automatisch ingeschreven in de buitenschoolse kinderopvang


Prijs 

a) Kinderen waarvan een van de ouders gedomicilieerd is in Lede en/of die het afgelopen schooljaar in Lede naar school gingen alsook voor pleegkinderen die door een gezin in Lede worden opgevangen:

  • 6 euro voor een volledige dag;
  • 3 euro voor een halve dag

b) Kinderen niet bedoeld onder a)

  • 9,00 euro voor een volledige dag;
  • 4,50 euro voor een halve dag.

c) het sociaal tarief bedraagt 50 % van bovenstaande tarieven.

Je komt in aanmerking met een belastbaar inkomen tot 20.000 euro (per persoon ten laste mag hier 1.000 euro worden bijgeteld) tijdens het voorafgaande aanslagjaar. Dit sociaal tarief moet je elk jaar aanvragen en uiterlijk voor 30 juni vergezeld van de vereiste bewijsstukken bij het gemeentebestuur binnenbrengen.

d) Houders van een UiTPAS met kansentarief

 • 1,50 euro voor een volledige dag;
 • 0,75 euro voor een halve dag.
 

Facturatie

De facturatie gebeurt achteraf.

Er zijn twee facturatieperiodes, namelijk begin augustus en begin september.
De factuur wordt opgestuurd naar het opgegeven adres op de inlichtingenfiche. De verschuldigde bedragen dienen binnen een termijn van 30 dagen betaald te worden. Indien de facturen niet of laattijdig betaald worden, kan de toegang tot de speelpleinwerking geweigerd worden. Wie dus zijn factuur van de vorige jaren niet betaald heeft, krijgt deze zomer geen toegang. 

 

Voor- en na opvang

De voor- en na opvang wordt voorzien door de BKO op hetzelfde terrein. Vooraf inschrijven is niet nodig, maar je moet wel een dossier hebben bij de BKO. Neem hiervoor contact op met BKO Klavertje Vier: 053 60 68 63 of kinderopvang@lede.be.

Meer info

 

Info speelplein

jeugd@lede.be

speelplein@lede.be

053 80 76 09

 

Praktisch

Jeugddienst

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 62
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info