Naar inhoud

Vaccinatie kleine herkauwers tegen blauwtong

Het federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vraagt het gemeentebestuur om de hobbykwekers van kleine herkauwers op de hoogte te brengen van maatregelen tegen de blauwtongziekte bij deze dieren.


Voor elke kleine herkauwer (schapen,geiten of hertachtigen) die correct is geregistreerd zal de houder via de dierenarts kostenloos over een vaccin kunnen beschikken.

De vaccinatie is verplicht voor alle schapen en runderen in België. Voor geiten en hertachtigen is de vaccinatie vrijwillig.


Het FAVV betaalt voor elk in 2008 correct gevaccineerd beslag een tegemoetkoming van 20 euro in de operationele kosten van het eerste bedrijfsbezoek van de dierenarts en de vaccinatie van de eerste 13 schapen, geiten of herten.

Het Fonds betaalt voor elk beslag waar in 2008 meer dan 13 schapen, geiten of herten correct werden gevaccineerd een forfaitaire vergoeding van 1,5 euro per dier van af het 14e dier.

Dieren die nog niet geregistreerd zijn kunnen eerst worden geregistreerd bij Sanitel en daarna gevaccineerd.

Het registratieformulier kan bekomen worden via www.dgz.be of via de helpdesk van DGZ, tel 070 22 00 23.

De jaarlijkse bijdrage voor DGZ is vastgelegd op 12,50 euro per beslag. Om niet aan de jaarlijkse heffing van het FAVV onderworpen te zijn en dus als hobbykweker voor schapen, geiten en hertachtigen te worden beschouwd, mag het aantal vrouwelijke dieren van meer dan 6 maand oud op 15 december van het jaar dat voorafgaat op de heffing niet groter zijn dan 10. Houders met meer dieren betalen een jaarlijkse heffing van 193,51 euro.

Elke houder die minder dan 5 ooien houdt is vrijgesteld aan de heffing van het Begrotingsfonds. Indien meer ooien op het beslag worden gehouden, bedraagt de heffing 15 EUR per beslag en 0,3 euro per vrouwelijk dier van ouder dan 6 maand.

Praktisch

Milieu en landbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 25
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info