Naar inhoud

Vuur maken

vuur

Het gebeurt nog geregeld dat in de tuin huishoudelijk afval verbrand wordt. De Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden. Dit verbod geldt ook voor het verbranden van plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onderhoud van je tuin.

Enkel in volgende gevallen is verbranding in open lucht toegelaten:

  • het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur (bijvoorbeeld kampvuur);
  • het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen (bijvoorbeeld kerstboomverbranding);
  • het verbranden van plantaardige afvalstoffen die besmet zijn met schadelijke organismen (bijvoorbeeld bacterievuur) (advies van FAVV);
  • het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer of barbecuetoestel.

In al deze omstandigheden (behalve bij het gebruik van sfeerverwarmers en barbecuetoestellen) moet je vooraf toelating vragen bij de dienst milieu en landbouw.

VMM - vuur in open lucht - magda?

Praktisch

Milieu en landbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 25
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info