Naar inhoud

Beslagnummer

Personen die dieren willen houden van de volgende diersoort: runderen, varkens, schapen, geiten of hertachtigen, moeten zich laten registreren in SANITEL als houder (verantwoordelijke) van dergelijke dieren en dit reeds vanaf het houden van één dier.
Voor pluimvee geldt dezelfde registratieplicht in SANITEL, maar dit slechts vanaf 200 stuks.

Deze verplichting geldt onafhankelijk van de reden waarom men dieren houdt (professioneel, hobby, onderzoek, onderwijs, proefboerderij, ….)
Deze verplichting tot registratie geldt dan ook voor alle inrichtingen, andere dan veehouderijen die dieren houden, d.w.z. het permanent of gedurende een bepaalde periode huisvesten, voor redenen andere dan veehouderij.
Deze verplichting geldt niet voor de tijdeljke opname van dieren in een diergeneeskundige praktijk, kliniek of diergeneeskundige faculteit voor het verstrekken van medische zorgen.

De inrichtingen die aan bovenstaande beantwoorden, dienen met een registratieformulier een beslagnummer aan te vragen.

Het houden van hoger vermelde dieren brengt ook andere verplichtingen met zich mee die eigen zijn aan deze activiteit, teneinde de traceerbaarheid van de dieren te garanderen (bedrijfsregister, vervoersdocumenten, ...).

Alle bijkomende info hierover kan U bekomen bij DGZ-Vlaanderen.

Praktisch

Milieu en landbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 25
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info