Naar inhoud

Slachtbewijs

Voor registratie en aangifte kunt u terecht bij de dienst milieu en landbouw tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, behalve op vrijdagavond.

Registratienummer
Aangevers van slachtingen dienen éénmalig en voorafgaand aan de slachting geïdentificeerd te worden. Daarvoor ontvangen zij een registratienummer dat geldt ongeacht tot welke diersoort het te slachten dier behoort. De toekenning van het nummer gebeurt in het gemeentehuis of in de Provinciale Controle Eenheid. Daartoe ontvangt de aangever een document dat hij moet bewaren. Professionelen die al een registratienummer hebben in het centrale systeem Sanitel, zullen met dat nummer kunnen verderwerken.

Na deze registratie heeft men geen slachtbewijs meer nodig voor slachtingen die in een slachthuis gebeuren.

Aangifte slachting
Alle slachtingen (inclusief particuliere slachtingen) die in het slachthuis gebeuren, worden daar geheel aangegeven. Particuliere slachtingen buiten het slachthuis dienen echter wel nog worden aangegeven op het gemeentehuis. Ze dienen minstens twee werkdagen en maximum tien dagen voor de slachting persoonlijk door de particulier worden gedaan. De aangevers ontvangen een bewijs van aangifte dat 8 dagen geldig is en moet bewaard worden door de aangever tot het einde van het volgende jaar.

Overzicht slachtingen

  Slachting buiten het slachthuisSlachting in het slachthuis 
Varkens, schapen, geiten & herten
  • Vooraf éénmalige registratie bij de dienst milieu en landbouw of Provinciale controle-Eenheid (PCE) van het FAVV.
  • Aangifte van iedere slachting bij de dienst milieu en landbouw of PCE ten laatste 2 werkdagen en ten vroegste 10 dagen voor het slachten.
  • Vooraf éénmalige registratie bij de dienst milieu en landbouw of Provinciale Controle-Eenheid (PCE) van het FAVV.
  • Aangifte van iedere slachting bij slachthuis.
Runderen & kalveren

 VERBODEN

  • Vooraf éénmalige registratie bij de dienst milieu en landbouw of Provinciale Controle-Eenheid (PCE) van het FAVV.
  • Aangifte van iedere slachting bij slachthuis.
Gevogelte, konijnen & wild

Geen registratie nodig

  • Vooraf éénmalige registratie bij de dienst milieu en landbouw of Provinciale Controle-Eenheid (PCE) van het FAVV.


Noodslachtingen
De aangifte van gestorven slachtdieren en noodslachtingen gebeurt niet meer op de gemeente. De registratie en aangifte van slachting van gevogelte, konijnen en klein wild buiten een slachthuis is momenteel niet verplicht.

Meebrengen
  • Identiteitskaart
  • Beslagnummer

Kosten
Gratis

Praktisch

Milieu en landbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 25
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info