Naar inhoud

Naamswijziging

Familienaam

Je kan een naamswijziging aanvragen door een brief te schrijven aan de Minister van Justitie.

In de brief vermeld je de redenen waarom je een naamswijziging wil bekomen.

De Koning beslist en kan de naamsverandering uitzonderlijk toestaan indien je verzoek op ernstige redenen gebaseerd is.

De procedure is betalend.

Meer informatie vind je op http://just.fgov.be/index_nl.htm.

 

Voornaam

Je kan een verzoek tot voornaamswijziging indienen bij de gemeente.

De procedure is gratis.

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de dienst burgerzaken.

Praktisch

Burgerzaken

Burgerhuis

Administratief Centrum 2
9340 Lede


Tel:  053 80 20 22
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info