Naar inhoud

PFAS: Algemene info over PFAS en tips om blootstelling te verminderen

Wat zijn PFAS?

Perfluorverbindingen, afgekort PFAS, zijn een grote groep van om en bij de 6000 organische verbindingen. PFAS zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen, maar die door de mens zijn gemaakt. Ze zijn niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar, waardoor ze lang in ons milieu aanwezig blijven.


PFAS hebben water-, vuil- en vetafstotende eigenschappen. Daarom worden ze in veel industriële toepassingen en consumentenproducten gebruikt, zoals brandblusschuim, antiaanbaklagen in kookgerei, waterafstotende kledij, bepaalde behandelde papiersoorten, sommige cosmetica en huishoudproducten, enz.


Hoe komen PFAS terecht in het lichaam?

PFAS komen in het lichaam terecht via voeding, water, inademing, inslikken van bodemdeeltjes, en in beperkte mate via de huid. Doordat ze maar traag afbreken, kunnen ze zich bij herhaaldelijke inname opstapelen in het lichaam.


Welke effecten kunnen PFAS hebben op de gezondheid?

Van sommige PFAS (zoals PFOS en PFOA) is bekend dat ze schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van mensen. Die effecten doen zich niet onmiddellijk voor, maar ze kunnen op langere termijn optreden omdat veel PFAS in het lichaam gedurende lange tijd schadelijk kan zijn voor de gezondheid.


Volgens de huidige wetenschappelijke kennis zijn de voornaamste mogelijke schadelijke effecten bij de mens:

  • verstoring van het immuunsysteem
  • lager geboortegewicht
  • verhoogde cholesterolgehalten
  • verstoring van de leverwerking
  • verstoring van de schildklierwerking

Er is geen behandeling mogelijk om PFAS uit het lichaam te verwijderen. Alleen door blootstelling zoveel mogelijk te beperken, zal de hoeveelheid PFAS in het lichaam langzaam afnemen.

Wat kunt u doen om de blootstelling aan PFAS te beperken?

Voor de mensen die in de buurt wonen van de 2 locaties in Lede, waar (verder) bodemonderzoeken naar de aanwezigheid van PFAS (zullen) worden uitgevoerd (site brandweerkazerne en site parking Administratief Centrum/Burgerhuis) gelden specifieke voorzorgsmaatregelen.

Zie ook:


Maar PFAS komt in verschillende producten voor. Zowel in Vlaanderen als in Europa nemen overheden momenteel maatregelen om de blootstelling aan PFAS van de bevolking te verminderen. Daarnaast kan u ook zelf dingen doen om uw blootstelling aan PFAS te verminderen.


Onderaan deze pagina kan je nuttige tips van het Agentschap Zorg & Gezondheid downloaden om dagdagelijks je blootstelling te beperken. Je vindt er ook een checklist met eenvoudige maatregelen die u kan nemen om uw blootstelling aan PFAS te verminderen.


Meer info

Heb je een vraag over PFAS? Stuur een e-mail naar pfas@vlaanderen.be.

Praktisch

Milieu en landbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 25
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info