Naar inhoud

Schade aan teelten en gewassen

schade aan teelten

Een ramp kan door de Vlaamse Regering erkend worden als landbouwramp als er aanzienlijke schade is van landbouwgronden, -teelten of -oogsten als gevolg van een natuurverschijnsel (regenval, droogte, wind, ...) met een uitzonderlijk karakter of of een massale en onvoorzienbare plaag van schadelijke organismen.

 

Wat te doen als landbouwer bij schade?

Een landbouwer die van mening is dat zijn oogst schade geleden heeft, kan de schattingscommissie laten samenroepen om de schade te komen vaststellen. Dit kan via een brief gericht aan de burgemeester van de gemeente waarin de getroffen percelen gelegen zijn. Geef in de aanvraag al zoveel mogelijk informatie mee (uit de verzamelaanvraag, welke percelen getroffen zijn en de grootte, getroffen gewassen, schadepercentage per perceel …).

 

Schattingscommissie

De schadecommissie is samengesteld uit vijf personen:

  • De burgemeester of zijn gemachtigde, meestal de bevoegde schepen van landbouw.
  • Twee expert- landbouwers.                                                                          
  • Een vertegenwoordiger van Agentschap Landbouw en Visserij.                          
  • Een vertegenwoordiger van FOD Financiën (controle belastingen).  

  

Om geldig te kunnen optreden, is het noodzakelijk dat minstens drie leden van de commissie de werkzaamheden volgen en het verslag (proces-verbaal van vaststelling van schade) ondertekenen. De schade wordt twee keer vastgesteld: op het ogenblik dat de schade wordt veroorzaakt en bij het oogsten.

Waarom?

De vaststellingen van de schattingscommissie zijn van belang om de uitzonderlijke beroepsverliezen af te trekken overeenkomstig de fiscale barema's. Dit als stavend document bij het vragen van uitstel van betaling voor VLIF- dossiers, bij bijzondere opbrengstverliezen in geval van premies of bij een tegemoetkoming van het rampenfonds wanneer de overheid de gebeurtenis erkent als ramp.         

Praktisch

Milieu en landbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 25
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info