Naar inhoud

Rijksregisternummer

Elke persoon, ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister krijgt een rijksregisternummer. Iedereen kan zijn/haar rijksregisternummer persoonlijk of schriftelijk opvragen bij dienst burgerzaken. Je vindt het ook terug op je elektronische identiteitskaart.

Praktisch

Burgerzaken

Burgerhuis

Administratief Centrum 2
9340 Lede


Tel:  053 80 20 22
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info