Naar inhoud

Inschrijving in het bevolkingsregister

In België is elke administratieve handeling gebaseerd op de inschrijving in het bevolkingsregister. Dit register stelt je hoofdverblijfplaats vast. Je hoofdverblijfplaats moet gekend zijn door de administratie om je rechten als burger uit te oefenen en te kunnen genieten van alle sociale voordelen.

Het is dus van essentieel belang dat je hoofdverblijfplaats permanent geregistreerd is bij de dienst burgerzaken van je gemeente van verblijf. 
Bij verandering van hoofdverblijfplaats binnen dezelfde gemeente, moet je de aangifte doen bij de dienst burgerzaken van die gemeente.
Bij het overbrengen van je hoofdverblijfplaats naar een andere gemeente in België, moet je hiervan aangifte doen bij de dienst burgerzaken van de nieuwe gemeente.
De aangifte moet in beide gevallen gebeuren binnen de acht werkdagen na het betrekken van je nieuwe woonst.
Je moet ook de dienst burgerzaken verwittigen wanneer je gedurende een bepaalde periode in je gemeente afwezig bent of wanneer je definitief naar het buitenland verhuist.

Als je afwezigheid uit je hoofdverblijfplaats vastgesteld wordt zonder dat je nieuwe hoofdverblijfplaats gekend is, loop je het risico dat je door het college van burgemeester en schepenen geschrapt wordt uit het bevolkingsregister.
Deze afvoering van ambtswege zou de uitoefening van je politieke en sociale rechten kunnen belemmeren.

Je kan dit vermijden door, bij de verblijfsverandering binnen dezelfde gemeente of naar het grondgebied van een andere gemeente, de te volgen procedure na te leven.

Geef je adreswijziging door via het E-loket.

Praktisch

Burgerzaken

Burgerhuis

Administratief Centrum 2
9340 Lede


Tel:  053 80 20 22
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info