Naar inhoud

Subsidie verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking

De toelagen worden toegekend door het college van burgemeester en schepenen volgens de voorwaarden van het subsidiereglement en na advies van Leego. Het college van burgemeester en schepenen motiveert uitdrukkelijk elke afwijking van het advies van Leego.

Praktisch

Cultuurdienst

Cultuurdienst Lede
Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 61
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Openingsuren - Gemeente Lede

Meer info