Naar inhoud

Besteding coronanoodfonds

Vlaanderen richtte een coronanoodfonds op ter ondersteuning van de vele verenigingen die het hard te verduren kregen tijdens de coronacrisis. Lokaal bestuur Lede ontving 186.178,6 euro.

De voorzitters van de verschillende adviesraden kwamen meermaals samen om een mogelijke besteding van dit bedrag te bespreken. Elke voorzitter kreeg de kans om dit terug te koppelen met zijn/haar adviesraad en een advies te verlenen. Volgende maatregelen werden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Maatregel 1: bonus op de werkingssubsidies
Alle (socio-)cultuur-, sport- en jeugdverenigingen (inclusief de carnavalsverenigingen, seniorenverenigingen en de verenigingen aangesloten bij LEEGO), actief op grondgebied Lede, ontvingen eind 2020 een bonus van 100% op hun jaarlijkse werkingssubsidies.

Maatregel 2: goedkopere huurtarieven voor de gemeentelijke infrastructuur
De tarieven in de retributiereglementen voor de gemeentelijke zalen en de gemeentelijke sportinfrastructuur werd verlaagd met 50% voor de periode van 8 juni 2020 tot en met 30 juni 2021.

Daarnaast werd beslist dat verenigingen die gedurende de lockdown hun activiteiten in één van onze gemeentelijke lokalen geannuleerd zagen, kunnen de zaal 1 keer gratis gebruiken voor het alsnog organiseren van hun activiteit.

Maatregel 3: geen werkingsverslag voor 2020 en 2021
De erkende cultuur-, sport- en jeugdverenigingen (inclusief de seniorenverenigingen en de verenigingen aangesloten bij LEEGO), behouden voor werkjaar 2020 en werkjaar 2021 principieel dezelfde subsidiebedragen als in 2019 en worden vrijgesteld van de jaarlijkse motivering. Ook de carnavalsverenigingen worden hiervan vrijgesteld.

Maatregel 4: coronanoodfonds voor verenigingen

Tot eind januari 2021 konden verenigingen extra subsidies ontvangen dankzij het tijdelijk subsidiereglement voor verenigingen die het voorbije jaar extra hard getroffen werden door het coronavirus en de bijhorende maatregelen.
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moest een vereniging extra kosten en/of inkomensverlies kunnen aantonen.

Maatregel 5: eenmalige premie voor UiTPAS-verenigingen

Tot 30 november kunnen bestaande en nieuwe UiTPAS-verenigingen een premie van 250 euro aanvragen.

Indien er na de uitbetaling van de premies voor UiTPAS-verenigingen nog budget voorhanden is, dan wordt dit toegevoegd aan het budget voor de gemeentelijke uitleendienst.

Maatregel 6: financiële steun voor adviesraden

De vrijetijdsadviesraden en -comités (cultuurraad, feestcomité, LEEGO, jeugdraad, seniorenraad en sportraad) ontvangen elk een bijkomende werkingssubsidie. Zij zullen deze middelen gebruiken voor extra ondersteuning van de verenigingen of (nieuwe) projecten binnen hun domein om het vrijetijdsleven te bevorderen.

Datum van het bericht: vrijdag 17 september 2021