Naar inhoud

Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro): oproep kandidaten

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

De gemeente wenst een nieuwe gecoro samen te stellen. Deze commissie geeft aan het bestuur advies over het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke verordeningen. Naast deze decretaal vastgelegde adviesverlening, geeft de commissie o.a. ook advies over bouw- en verkavelingsaanvragen voor grootschalige projecten en waardevol erfgoed.

De commissie bestaat uit 12 leden, waarvan 7 vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen en 5 deskundigen. Indien je actief wil betrokken worden bij het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening, kan je jouw kandidatuur indienen tot 6 oktober 2021. Dit kan via brief gericht aan gemeentebestuur Lede, Markt 1, 9340 Lede of via mail naar stedenbouw@lede.be. De ingediende kandidaturen zullen beoordeeld worden op basis van de volgende criteria:

- Studies: relevante opleidingen inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur, ingenieur zijn een pluspunt. Deskundigheid kan dus in eerste instantie te maken hebben met opleiding.

- Werk: huidige professionele functie op het domein van ruimtelijke ordening, architectuur, stedenbouw geeft een meerwaarde.

- Ervaring: relevante ervaring uit het verleden inzake ruimtelijke ordening, architectuur, stedenbouw biedt ook een meerwaarde. Bv. ervaring opgedaan in een vroegere professionele omgeving; voorheen reeds lid gecoro

- Onafhankelijkheid: een deskundige moet blijk geven van voldoende onafhankelijkheid (zowel op politiek vlak als van een drukkingsgroep) gezien de niet onbelangrijke adviezen die moeten worden verleend door de gecoro.

Motiveer je kandidatuurstelling volgens deze criteria.

Dit betreft een tweede oproep tot kandidaten. Als je de voorbije maanden je kandidatuur al hebt ingediend, dan hoef je deze niet te herhalen.

Datum van het bericht: vrijdag 01 oktober 2021