Naar inhoud

Te koop: perceel grond gelegen in de kmo-zone, 9340 Lede - Heiplas

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Plan

Een perceel grond gelegen in de KMO-Zone aan de Heiplas, volgens titel in de sectie E, deel van nummer 17/G en thans kadastraal bekend volgens recent kadastraal uittreksel sectie E, nummer 0017C2 P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van zevenenzestig aren achttien centiaren (67a 18ca). 

Kadastraal inkomen : vierenzeventig euro (€ 74,00).
Centrum Lede op ong. 2 km Station Lede op ong. 1,7 km
Recht van voorkoop: Vlaamse Waterweg nv. Voorkeurrecht: gemeente Lede.
Plannenregister: BPA 2.24_2_1-Heiplas Onteigeningsplan 2.52_2_1-Heiplas
Watertoets: In toepassing van artikel 129 van de wet betreffende de verzekeringen verklaart de notaris dat, volgens zijn opzoekingen, voormeld goed niet gelegen is in een risicozone voor overstroming en recent niet overstroomd is. Overeenkomstig de bepalingen van het decreet integraal waterbeleid verklaart ondergetekende notaris hierbij dat voorschreven goed volgens zijn opzoekingen: - gelegen is in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en niet in effectief overstromingsgevoelig gebied, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering; - niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.

Meer informatie via notaris Florence Deforce, Hoogstraat 140, 9340 Lede of op https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/200425

Datum van het bericht: vrijdag 09 juli 2021