Naar inhoud

Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening: oproep kandidaten

Het Lokaal bestuur stelt een nieuwe gecoro samen. Deze raad geeft advies aan het bestuur over het ruimtelijk beleidsplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen, bouw- en verkavelingsaanvragen voor grootschalige projecten en waardevol erfgoed.

De commissie bestaat uit 12 leden, waarvan 7 vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen en 5 deskundigen. Wil je graag actief worden betrokken bij het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening? Dien dan ten laatste op 31 juli je kandidatuur in. Richt de brief aan Lokaal bestuur Lede, Markt 1, 9340 Lede of mail naar stedenbouw@lede.be.

We beoordelen de kandidaturen op basis van de volgende criteria:

  • Opleiding: relevante opleidingen (ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur, ingenieur) zijn een pluspunt.
  • Werk: een professionele functie op het domein van ruimtelijke ordening, architectuur of stedenbouw is een meerwaarde.
  • Ook relevante ervaring inzake ruimtelijke ordening, architectuur of stedenbouw is een pluspunt.
  • Onafhankelijkheid: een deskundige moet blijk geven van voldoende onafhankelijkheid (zowel op politiek vlak als van een drukkingsgroep).
Datum van het bericht: dinsdag 15 juni 2021