Naar inhoud

Sociaal tarief bij de dienst kinderopvang, de jeugd- en de sportdienst

De diensten hanteren sociale tarieven voor de kinderopvang, het speelplein en alle sportactiviteiten.

Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen tot 20.000 euro (per persoon ten laste mag je hier 1.000 euro bijtellen) genieten een sociaal tarief van 50% van de ouderbijdrage of het deelnemersgeld.

Voor gehuwden wordt het gezamenlijk belastbaar inkomen genomen en voor samenwonenden de optelsom van het belastbaar inkomen van elk van de partners.

De houders van een UitPAS met kansentarief en de pleegouders met een attest van pleegzorg kunnen ook het sociaal tarief aanvragen voor de kinderopvang.

Indien je denkt in aanmerking te komen, bezorg dan een kopie van je aanslagbiljet (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019) aan de dienst in kwestie. Voor de houders van een UiTPAS met kansentarief bezorg je je kaartnummer; voor de pleegouders je attest van pleegzorg.

Om in aanmerking te komen voor sociaal tarief voor het speelplein, moet je je attest voor zondag 1 juli aan de jeugddienst bezorgen.

Datum van het bericht: dinsdag 04 januari 2022