Naar inhoud

Managementteam

Het managementteam coördineert de werking van de verschillende diensten. Het team staat onder leiding van de algemeen directeur. 

Het managementteam zorgt voor de nodige coördinatie tussen de diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten en ook de interne communicatie. Het geeft tot slot advies aan de gemeente- en OCMW-raad over bepaalde beslissingen.