Naar inhoud

Welzijnsraad

De welzijnsraad heeft volgende doelstellingen:

  • Behandelt en behartigt aangelegenheden die te maken hebben met welzijn en gezondheid.
  • Adviseert het lokaal bestuur op diens vraag en/of op eigen initiatief inzake aangelegenheden die welzijn en gezondheid aanbelangen.
  • Bevordert overleg, samenwerking en coördinatie tussen lokale actoren die actief zijn rond welzijn en gezondheid.
  • Bevordert de informatiedoorstroom en vorming inzake welzijn- en gezondheidsthema’s en kan deze indien nodig zelf organiseren. 

 

Samenstelling:

Voorzitter = Isabelle Van der Veken 

Ondervoorzitter = Lieven De Pril 

Penningmeester = Geert Vannieuwenhuyse

 

Samengesteld uit een Dagelijks bestuur en Algemene vergadering.

Volledige ledenlijst in bijlage.

Samenstelling