Naar inhoud

Burgemeester

foto burgemeester

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en schepenen. Zij wordt benoemd door de minister van binnenlandse aangelegenheden en vertegenwoordigt de federale, gewestelijke en provinciale overheden in Lede. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Ze is bevoegd voor veiligheid (politie en brandweer), public relations, patrimonium en erediensten.

Als je de burgemeester wenst te spreken, maak je best een afspraak. 

Agenda & Verslagen