Naar inhoud

Leeds Engagement voor Ontwikkelingssamenwerking

Sinds kort heeft Lede een nieuwe gemeentelijke raad. LEEGO staat voor Leeds Engagement voor Gemeentelijke Ontwikkelingssamenwerking en pleit onder meer voor solidariteit met het Zuiden, ontwikkelingskansen, rechtvaardige verdeling van rijkdommen en eerlijke handel.

Solidariteit met het Zuiden kan volgens LEEGO enkel tot stand komen indien we ons bewust zijn van de onrechtvaardige kloof tussen Noord en Zuid. Die kloof groeit alsmaar door de globalisering en dat laatste wordt voornamelijk gestuurd door economische privébelangen. Mens en milieu worden ondergeschikt gemaakt. LEEGO wil een concrete bijdrage leveren om deze kloof met het Zuiden te verkleinen.

LEEGO is er voor alle Leedse derdewereldvereniginen die werken rond de Noord-Zuidproblematiek. Ngo Biuma is er zo één van. Dit project, opgestart door Christophe André Buabua, ontwikkelt en begeleidt kleine landbouwprojecten in Congo. De mensen van ngo Biuma leren de lokale bevolking hoe ze varkens kunnen kweken en hoe ze aan landbouw kunnen doen. Bovendien kopen ze landbouwwerktuigen aan die ze vervolgens uitdelen aan de landbouwers die dit nodig hebben.
LEEGO steunde dit project financieel in 2011. 

Klik in de rechterkolom op samenstelling om te zien wie deel uitmaakt van deze adviesraad.
Samenstelling