Naar inhoud

Milieuraad

De milieuraad geeft advies over aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijke en intergemeentelijke beleid inzake leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling. De milieuraad geeft advies over de begroting en begrotingswijzigingen voor milieu en landbouw.

De milieuraad heeft 28 leden en is samengesteld uit 21 stemgerechtigde leden uit de milieu- en natuurverenigingen, de erkende wildbeheereenheden, de onderwijsinstellingen, de sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties, alsook de beroepsgroepen en/of –organisaties. Verder zijn 5 niet-stemgerechtigde leden toegevoegd uit de politieke fracties en zijn de schepen van leefmilieu en de milieuambtenaar lid van de milieuraad.

Klik in de rechterkolom op samenstelling om te zien wie deel uitmaakt van deze adviesraad.
Samenstelling