Naar inhoud

Lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) wordt erkend als officieel adviesorgaan van het gemeentebestuur.

Zetel LOK:
Lokaal Overleg Kinderopvang
Markt 1
9340 Lede

Opdrachten Lokaal Overleg Kinderopvang:
  • het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan.
  • het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan. In deze heeft het Lokaal Overleg Kinderopvang dus een opdracht inzake beleidsopvolging, evaluatie en bewaakt het de dwarsverbindingen naar beleidsplannen uit aanverwante beleidsdomeinen.
  • het lokaal bestuur adviseren met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.

Het lokaal bestuur kan het Lokaal Overleg Kinderopvang aanvullende opdrachten geven.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang vergadert minstens één keer per jaar en wordt samen geroepen door de voorzitter. De vergaderingen zijn openbaar. Het LOK kan slechts geldig beraadslagen als minstens één derde van de stemgerechtigde leden of hun plaatsvervangers aanwezig is.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang wordt samengesteld uit minstens:

  • een vertegenwoordiging van de lokale actoren
  • een vertegenwoordiging van de gebruikers
  • een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur

Klik in de rechterkolom op samenstelling om te zien wie deel uitmaakt van deze adviesraad.

Samenstelling