Naar inhoud

Asbest

Toepassingen hechtgebonden asbest: golfplaten, schouwpijpen, muurkappen & bloembakken

Een afvalfractie die wat bijzondere aandacht verdient is asbest. Het inademen van asbestvezels is schadelijk voor de gezondheid. Hierdoor zijn asbesthoudende toepassingen inmiddels verboden en niet meer te koop. Maar in het verleden is het materiaal in Vlaanderen veel toegepast, sommige toepassingen zelfs tot 1998. 

Ongeveer 80 procent van het ooit geproduceerde asbest werd gebruikt in de bouwsector. Asbest is vooral terug te vinden in oude schoorstenen, gevelplaten en golfplaten, in afvoersystemen en als onderlaag voor oud tapijt of zeil. Iedereen kan het aantreffen in en om zijn woning. Dit is geen reden tot paniek, en vaak kan het gewoon blijven waar het is, als er maar voorzichtig met het materiaal omgesprongen wordt. De brochure 'Asbest in en om het huis' belicht toepassingen in en om het huis en helpt iedereen op weg om veilig om te gaan met asbesthoudend materiaal.

Ga uiterst voorzichtig te werk bij renovaties of sloopwerken. Probeer zoveel mogelijk stofvorming te voorkomen, omdat de asbestdeeltjes zich op deze manier in het milieu kunnen verspreiden. Om die reden is het ook belangrijk te voorkomen dat asbest samen met ander bouw- en sloopafval in een puinbreker terechtkomt. Volgens de OVAM is het dan ook absoluut noodzakelijk om selectief te slopen en het asbesthoudend materiaal apart te houden. Probleem hierbij is dat dit materiaal vaak moeilijk te herkennen is. Een lijst met materialen waarin asbest frequent voorkomt, kan je downloaden op de website van de OVAM.

Met kleine hoeveelheden van het verzamelde asbest kan je dan op het containerpark terecht. Elk gezin kan jaarlijks 200 kg cementgebonden asbest gratis op het containerpark aanbrengen. Om van de maatregel te genieten, mag er enkel cementgebonden asbest worden aangeboden. Indien ander afval wordt aangeboden, geldt het normale tarief. Ongebonden asbest wordt niet aanvaard op het containerpark.
Op de ingangszuil is een "asbestknop" bevestigd. Wanneer je enkel cementgebonden asbest aanbiedt en dus van de maatregel wil genieten moet je op die knop drukken. De containerparkwachter komt controleren en zorgt voor de vrijstelling. Pas na controle door de containerparkwachter mag de identiteitskaart in de gleuf worden gestoken.

Voor grotere hoeveelheden moet je naar een stortplaats voor inert afval, ook wel gekend als categorie III stortplaats.

Praktisch

Milieu en landbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 25
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Donderdag

9.00 tot 12.00 uur

16.00 tot 19.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
 

Sluitingsdagen

Meer info