Naar inhoud

Mobiliteitsplan

Het gemeentebestuur maakt in samenwerking met een studiebureau een nieuw mobiliteitsplan op. Het oude plan dateert immers van 2005.

 

Deze opmaak gebeurt in drie fases:

·  Fase 1: oriëntatie:
We maken een inventaris en een synthese van de bestaande plannen en studies, een overzicht van de visies van de actoren en een omschrijving en analyse van het mobiliteitsprobleem. Er wordt eveneens een definiëring van het verdere onderzoek opgesteld. Uit deze fase volgt de oriëntatienota.

 


·  Fase 2: planopbouw:
Het plan wordt opgebouwd. Eerst wordt het noodzakelijke aanvullende onderzoek verricht. Vervolgens worden een trendscenario en een of meerdere alternatieve ontwikkelingsscenario's gericht op duurzame mobiliteit uitgewerkt en geëvalueerd. Deze fase mondt uit in een synthesenota en een onderzoeksrapport.

 


·  Fase 3: beleidsplan:
In deze fase wordt het feitelijke mobiliteitsplan, zoals gedefinieerd in het Mobiliteitsdecreet, opgesteld. Uit de scenario's wordt een keuze gemaakt. Die keuze wordt geconcretiseerd in het mobiliteitsplan. In dit plan staan  de krachtlijnen van de werkdomeinen en de verantwoordelijkheden van de beleidsactoren. De maatregelen die uitvoering moeten geven aan het mobiliteitsplan worden in een actieplan opgenomen. De acties worden gerangschikt volgens prioriteit en tijdspanne zodat een hiërarchie optreedt.

 

 

In bijlage kan je de eerste versie van het beleidsplan (fase 3) terugvinden. Het gemeentebestuur houdt de burger op de hoogte van de opmaak van het mobiliteitsplan en zal elke fase (en bijgevolg elke nota) afzonderlijk publiceren op de gemeentelijke website. De burger heeft 14 dagen tijd (tot 10 juni 2017) om opmerkingen te geven omtrent de gepubliceerde fase. Deze opmerkingen kan men richten aan de dienst verkeer (e-mail: verkeer@lede.be / tel: 053/606838). Praktisch

Verkeer

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 37
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Donderdag

9.00 tot 12.00 uur

16.00 tot 19.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
 

Sluitingsdagen

Meer info