Naar inhoud

Vuurwerk

vuurwerk
Vuurwerk afsteken is in Lede verboden, tenzij je daarvoor vooraf de schriftelijke toestemming hebt gekregen van de burgemeester. Er is één uitzondering: in de nacht van 31 december op 1 januari mag je tussen 23 en 1 uur feestvuurwerk afsteken. Je moet daarvoor vooraf geen toestemming vragen, maar je moet wel minstens zestien jaar oud zijn en veilig te werk gaan. Het oplaten van wensballonnen en -lampions wordt afgeraden.


Ga veilig te werk!
De brandweer & FOD Economie geven je graag enkele tips voor het veilig gebruik van vuurwerk:
 • Bewaar thuis het feestvuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
 • Lees alle gebruiksaanwijzingen voor het afsteken van het vuurwerk, voldoende op voorhand.
 • Kies een aangepaste schietplaats: een open zone, die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en ver van een dichte plantengroei, vooral bij droogte. 
 • Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven tot na het afvuren.
 • Houd uw dieren op een veilige plaats! Vooral honden en paarden houden niet van vuurwerk en kunnen schrikken bij de eerste knallen.
 • Zorg ervoor om steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik te hebben. 
 • Blijf nuchter: geen alcohol voor en tijdens het afsteken.
 • Bescherm uw ogen en draag eventueel een goede beschermingsbril tijdens het afschieten. Draag nooit kledij die gemakkelijk vuur kan vatten.
 • Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan. Wacht tot de eerste pijl de lucht ingaat alvorens een andere pijl in dezelfde buis te plaatsen.
 • Stabiliseer de batterijen door er bijvoorbeeld zware blokken of grond rondom aan te brengen.
 • Steek altijd de lonten aan met een aansteeklont dat u bij uw leverancier kan krijgen. Rookwaar zoals een sigaar of een sigaret kunnen ook gebruikt worden. Gebruik zeker geen lucifers of aanstekers: het risico bestaat dat u de lont op een verkeerde plaats aansteekt en u onvoldoende tijd heeft om uzelf in veiligheid te brengen. 
 • Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra u een lont aansteekt. 
 • Richt nooit een aangestoken product naar een persoon.
 • Houd voldoende afstand van het vuurwerk en steek de lonten aan met gestrekte arm.
 • Steek nooit vuurwerk af op de grond (batterij, fontein, kaars,…) wanneer een deel van uw lichaam zich boven het vuurwerk bevindt.
 • Benader nooit onmiddellijk een artikel nadat u het aanstak. Indien het niet werkt, wacht dan minstens 30 minuten.
 • Steek nooit een vuurwerkartikel terug aan.
 • Doof op de grond gevallen resten.
 • Annuleer het afsteken van vuurpijlen bij hevige wind.

 

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Praktisch

Milieu en landbouw

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 25
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Donderdag

9.00 tot 12.00 uur

16.00 tot 19.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
 

Sluitingsdagen

Meer info