Naar inhoud

Trage Wegen Lede

Uitnodiging vormingsavond ‘inventarisatie trage wegen’ deelgebied Lede

 

Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe wijk... Trage wegen vind je overal. Ze zijn bedoeld voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer. Fietsers en wandelaars, landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te vinden. Maar veel trage wegen zijn verdwenen of in onbruik geraakt door slecht onderhoud, door de aanleg van nieuwe verkavelingen of industrieterreinen. Sommige wegen werden samen met een akker omgeploegd, andere zijn afgesloten door aanpalende eigenaars.

 

Dat is jammer, want fietsen en wandelen op trage wegen is veiliger én plezieriger. Daarom verdient het trage wegennetwerk in onze gemeente meer aandacht. En daar maakt de gemeente werk van, in samenwerking met Trage Wegen vzw.

 

Sinds de startvergadering van 21 februari zijn alle trage wegen van het deelgebied Lede dankzij de hulp van vele vrijwilligers in kaart gebracht.

 

Op woensdag 13 juni om 19.30 uur vindt de evaluatieavond hieromtrent plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. In deze vergadering zullen de geïnventariseerde wegen besproken worden. De verschillende opmerkingen, knelpunten en opportuniteiten die naar boven komen worden gebundeld in een adviesnota die zal voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen en aan de verkeerscommissie.

 

U bent dus van harte welkom op woensdag 13 juni om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (Markt 1).

 

Praktisch

Verkeer

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 37
Fax:  053 80 33 09
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Donderdag

9.00 tot 12.00 uur

16.00 tot 19.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
 

Sluitingsdagen