Naar inhoud

Organen

organ donation

Het gebrek aan organen is de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donors met als gevolg: steeds langere wachtlijsten en helaas patiënten die overlijden.

Orgaandonatie is de eerste stap in de transplantatie.

Organen kunnen weggenomen worden bij iedere overledene die in België woonachtig is op het moment van overlijden. Een uitdrukkelijke toestemming is niet meer nodig. Dit noemt men stilzwijgende toestemming.

Dit betekent dat iedereen, die zich niet vooraf verzet, bereid is organen af te staan na zijn of haar dood.

Hiertegen kan je verzet aantekenen. Het verzet wordt dan via het rijksregister doorgegeven aan een centrale dienst van het departement van Volksgezondheid.

Je kan ook uitdrukkelijke toestemming geven. Dit wordt eveneens doorgegeven aan de centrale dienst voor Volksgezondheid. In dit geval kunnen familieleden zich niet meer verzetten en een wegname verhinderen waarmee de overledene had ingestemd.

Deze beslissing kan op elk moment herzien worden.
Ben je jonger dan 18 jaar dan moet je wettelijke vertegenwoordiger de verklaring tekenen. 

De verklaring is gratis, wordt geregistreerd bij de dienst burgerzakenen en wordt in het rijksregister geregistreerd. Je krijgt een bewijs mee van je verklaring.
Voor meer informatie kan je terecht op de website van beldonor. Je vindt er ook het formulier om de verklaring af te leggen.

Meebrengen
identiteitskaart

Aangezien het ministerie van volksgezondheid geen formulieren aanvaardt die werden ondertekend met de eID en je verklaring dus met de hand moet worden ondertekend, kan je dit niet via het e-loket doen.

Praktisch

Burgerzaken

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 10
Fax:  053 60 68 19
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Donderdag

9.00 tot 12.00 uur

16.00 tot 19.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
 

Sluitingsdagen

Meer info