Naar inhoud

Inschrijving in het bevolkingsregister

Opname in het administratief proces dankzij uw inschrijving in de bevolkingsregisters

In België is elke administratieve handeling gebaseerd op de inschrijving in de bevolkingsregisters, die je hoofdverblijfplaats vaststelt.  Je hoofdverblijfplaats moet gekend zijn door de administratie om je in de mogelijkheid te stellen als burger je rechten uit te oefenen en te kunnen genieten van alle sociale voordelen.

Het is dus van essentieel belang dat je hoofdverblijfplaats permanent geregisteerd is bij de dienst burgerzaken van je gemeente van verblijf. 
Bij verandering van hoofverblijfplaats binnen dezelfde gemeente, moet je de aangifte doen bij de dienst burgerzaken van die gemeente.
Bij het overbrengen van je hoofdverblijfplaats naar een andere gemeente in België, moet je hiervan aangifte doen bij de dienst burgerzaken van de nieuwe gemeente.
De aangifte moet in beide gevallen gebeuren binnen de acht werkdagen na het betrekken van je nieuwe woonst.

Je moet ook de dienst burgerzaken verwittigen wanneer je gedurende een zekere periode in je gemeente afwezig bent of wanneer je de gemeente definitief verlaat voor het buitenland.

Als je afwezigheid uit je hoofdverblijfplaats vastgesteld wordt zonder dat je nieuwe hoofdverblijfplaats ontdekt wordt, loop je het risico dat je door een beslissing van het college van burgemeester en schepenen geschrapt wordt uit de bevolkingsregisters.
De afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters zou de uitoefening van je politieke en sociale rechten kunnen belemmeren.

Dit moet vermeden worden door, bij de verblijfsverandering binnen dezelfde gemeente of naar het grondgebied van een andere gemeente, de te volgen procedure zorgvuldig na te leven.

Geef je adreswijziging door via het E-loket.

Praktisch

Burgerzaken

Markt 1
9340 Lede


Tel:  053 60 68 10
Fax:  053 60 68 19
E-mail

Openingsuren

Dag Openingsuren
Maandag 9.00 tot 12.00 uur
Dinsdag 9.00 tot 12.00 uur
Woensdag 9.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 16.00 uur
Donderdag

9.00 tot 12.00 uur

16.00 tot 19.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
 

Sluitingsdagen

Meer info