Naar inhoud

Vacature maatschappelijk werker (3/5, bepaalde duur)

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het OCMW van Lede gaat over tot de aanwerving van een MAATSCHAPPELIJK WERKER (schaal B1 - B3)

Het betreft een 3/5de tewerkstelling (60% (22,5 uren) van bepaalde duur (1 jaar)).
 
Het minimum bruto maandloon (bij voltijdse prestaties) bedraagt: 2.509,94 euro.

De sociale dienst verzekert de dienstverlening die nodig is om aan elke persoon waarvoor het OCMW bevoegd is, de mogelijkheid te bieden een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. De dienstverlening kan bestaan uit financiële, materiële, administratieve of psychosociale hulp. Deze kan zowel curatief als preventief zijn.

Om in aanmerking te komen moeten de kandidaten:

 • houder zijn van ofwel:
  •   1° het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma;
  •   2° het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma; 
  • hetzij houder zijn van een buitenlands diploma gelijkwaardig verklaard met één van bovenbedoelde diploma's;
 • houder zijn van een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B;
 • slagen voor een selectieprocedure (schriftelijk en mondeling op 19 november)

Profiel (naast de bovenvermelde vereisten):

 
 • Je bent taalvaardig en kan je mondeling goed uitdrukken.
 • Je kan je inwerken in software, wetgeving en regelgeving eigen aan de functie.
 • Je bent empathisch en klantgericht.
 • Je kan zowel individueel als in team werken.
 • Je werkt nauwgezet en hecht waarde aan kwaliteit en integriteit.

Interesse? 

In bijlage vindt u een gedetailleerde functiebeschrijving.
Voor inlichtingen kunt u terecht op de personeelsdienst van het OCMW.
Dit kan telefonisch op het nummer 053/ 60 62 99 of via e-mail: personeel.OCMW@lede.be.

Uw sollicitatiebrief vergezeld van je CV, een kopie van het vereiste diploma en een kopie van het rijbewijs dienen, t.a.v. het vast bureau, verstuurd te worden naar personeel.OCMW@lede.be tegen uiterlijk 30 oktober 2020.
Datum van het bericht: donderdag 15 oktober 2020