Naar inhoud

Vlaanderenbreed kader voor studentenactiviteiten

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de studentenvertegenwoordigers hebben overeenstemming bereikt over een Vlaanderenbreed kader voor studentenactiviteiten tijdens het nieuwe academiejaar.

Fuiven, TD’s, galabals en cantussen kunnen alvast in het eerste semester niet doorgaan. De studentenconventen, -clubs en verenigingen engageren zich ook om in het eerste semester geen klassieke studentendopen te organiseren. Een activiteitenmatrix maakt duidelijk hoe je op een veilige manier bijvoorbeeld fakbars, kotbijeenkomsten, onthaalactiviteiten, sportmanifestaties of zelfs betogingen kan organiseren.

Concreet komt er een activiteitenmatrix die aangeeft welke verschillende activiteiten onder welke voorwaarden veilig georganiseerd kunnen worden. De activiteitenmatrix is een handig hulpmiddel dat overzichtelijk maakt welke federale veiligheidsmaatregelen en bijkomende voorschriften van toepassing zijn. Zo krijgen studenten en de verschillende (lokale) overheden bijvoorbeeld duidelijkheid over hoeveel mensen je kan uitnodigen naar een kotbijeenkomst, hoe een fakbar ingericht moet worden, wanneer sportwedstrijden kunnen doorgaan en welk protocol er nageleefd moet worden bij een praesidiumweekend. Een beperkt aantal activiteiten – fuiven, TD’s, cantussen en galabals– kunnen niet coronaproof georganiseerd worden en mogen alvast in het eerste semester niet doorgaan.

Lokale overheden kunnen nog altijd bijkomende veiligheidsmaatregelen opleggen. Hetzelfde geldt voor universiteiten en hogescholen, als de studentenactiviteiten plaatsvinden op campussen. Regels kunnen verstrengd of versoepeld worden naargelang de situatie verder evolueert. Maar met de activiteitenmatrix is er alvast een duidelijke basis die positieve perspectieven biedt aan de honderden studentenverenigingen en -organisaties die Vlaanderen rijk is.

Meer info: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/coronamaatregelen-studentenactiviteiten-hoger-onderwijs

Datum van het bericht: maandag 14 september 2020