Naar inhoud

Openbaar onderzoek RUP 'Keiberg', RUP 'KMO Oordegem' en RUP 'zonevreemde recreatiegebieden'.

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat de gemeenteraad in zitting van 18 juni de ontwerpen van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen RUP ‘KMO Keiberg, RUP ‘KMO Oordegem’ en RUP ‘zonevreemde recreatiegebieden’ voorlopig heeft vastgesteld.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt over de ontwerpen RUP een openbaar onderzoek gehouden van 14 augustus tot en met 13 oktober.
De ontwerpen liggen gedurende het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst Omgeving, Markt 1, 9340 Lede, ze kunnen worden ingekeken op afspraak.
Iedereen die omtrent deze ontwerpen van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen bezwaren of opmerkingen wil formuleren, moet dit schriftelijk of digitaal doen (via stedenbouw@lede.be), gericht aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO, Markt 1, 9340 Lede), uiterlijk tegen het einde van het openbaar onderzoek.

Downloads

Datum van het bericht: donderdag 09 juli 2020