Naar inhoud

Update coronavirus - steunmaatregelen voor de economie

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Zowel de federale als Vlaamse regering doen er alles aan om de economie te beschermen in volle coronacrisis.

Belangrijke economische maatregelen van de Vlaamse regering: 

 • Hinderpremie: Winkels en ondernemingen die moeten sluiten door de coronamaatregelen kunnen een hinderpremie van 4.000 euro aanvragen. Vanaf 5 april komt daar 160 euro per dag bovenop. 
 • Compensatiepremie: Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen van de premie genieten als ze op hun loon volledige sociale bijdragen betalen. Zelfstandigen in bijberoep met een inkomen tussen 7.000 euro en 14.000 euro kunnen de helft van de premie krijgen (1.500 euro). Bedrijven met meerdere zetels kunnen dan weer maximaal vijf zulke premies combineren. 

=> De aanvraag voor beide premies gaat via VLAIO.

 
 • Onroerende voorheffing: Bedrijven zullen pas in september het aanslagbiljet voor hun belasting op onroerend goed in de bus krijgen. Dat is zes maanden later dan normaal.  
 • Verkeersbelasting: Bedrijven krijgen vier maanden uitstel om hun verkeersbelasting te betalen.
 • Sociale woningen: Mensen die bij een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor huren, kunnen sneller een lagere huur krijgen als hun loon zakt door de coronacrisis. 
 • Water en energie: Voor wie tijdelijk werkloos is, betaalt de Vlaamse regering eenmalig 200 euro om de water- en energiefactuur te dekken. Water, gas en elektriciteit worden niet meer afgesloten zo lang de coronamaatregelen gelden.
 • Vrijwilligerswerk verzekeren: Vrijwilligerswerk kan nu ook voor individuele burgers gratis worden verzekerd. 
 • Waarborg: Voor leningen die niet correct worden afbetaald of meer worden gespreid door de crisis, zal er meer waarborggeld ter beschikking zijn. Voor kleinere ondernemers die kapitaal nodig hebben (start-ups en scale-ups) wordt de mogelijkheid voorzien om een achtergestelde lening aan te gaan voor een termijn van drie jaar, aan een lage rentevoet. 
 • Tot slot komt er nog een noodfonds van 200 miljoen euro specifiek voor gesubsidieerde sectoren zoals cultuur, sport, media, en de jeugdsector. Ook sierteeltbedrijven zullen onder het fonds vallen. De regeling moet wel nog verder worden uitgewerkt. 

Belangrijke economische maatregelen van de federale regering: 

 • Waarborg bij leningen: Voor leningen die door de coronacrisis niet volledig worden terugbetaald, zullen de banken (en de overheid) voor 50 miljard de verliezen waarborgen.   
 • Woonlening: Particulieren kunnen tot 31 oktober uitstel krijgen om hun woonlening af te betalen. Daar kunnen wel extra interesten bijkomen, er gelden voorwaarden rond loon, en je mag maximaal 25.000 euro spaargeld hebben staan. Ook bedrijven kunnen zo’n uitstel krijgen op hun ondernemingskredieten.
 • Tijdelijke werkloosheid: Werknemers die kunnen rekenen op tijdelijke werkloosheid, behouden 70 procent van hun loon (begrensd tot 2750 euro), waar dat normaal 65 procent is. Omdat daar wat rekenwerk voor nodig is, krijgt iedereen nu meteen een forfaitaire vergoeding van 1.450 euro bruto per maand. Daarbovenop komt een toeslag van 150 euro per maand.
 • Overbruggingsrecht: Zelfstandigen kunnen in maart en april gebruik maken van het overbruggingsrecht: 1291 euro netto voor alleenstaanden, 1614 euro voor wie een gezin heeft. Dat kan voor wie verplicht moet stoppen met werken door de coronamaatregelen, maar ook voor wie zeven dagen op rij ‘vrijwillig’ stopt, omdat bijvoorbeeld werknemers in quarantaine zitten. 
 • Belastingen: De betalingstermijnen van belastingen zoals de btw, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting en vennootschapsbelasting zijn met twee maanden verlengd. Dat wil zeggen dat er voor die periode geen boete of bijkomende kost wordt aangerekend.  
Datum van het bericht: vrijdag 03 april 2020