Naar inhoud

Update coronavirus - bericht van Huis van het Kind

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Onze werking is in de huidige omstandigheden uiteraard flink teruggeschroefd.

Alle ontmoetingsmomenten en activiteiten werden reeds on hold gezet en inmiddels zijn ook de consultaties van Kind en Gezin stopgezet.

Aangezien de bib is gesloten, is uiteraard ook de spelotheek niet meer toegankelijk.

Het aanbod opvoedingsondersteuning, dat pas opnieuw werd opgestart, is wel nog actief, zij het onder een andere vorm. De gesprekken verlopen nu telefonisch. Ook via e-mail kan ook info worden doorgegeven. Onze opvoedingsconsulente Tatjana blijft beschikbaar.

Nieuw is dat er een open aanbod is op maandag van 10 tot 12 uur en woensdag van 14 tot 16 uur. Tatjana is dan telefonisch bereikbaar op 0475 78 03 90 zonder dat er voorafgaandelijk een afspraak moet worden gemaakt.

Datum van het bericht: donderdag 26 maart 2020