Naar inhoud

Update coronavirus - bericht van de Kringwinkel

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

De Kringwinkel zal op maandag 23 maart geen textielophaling aan huis doen. Ook de textielcontainers worden slechts zeer beperkt leeggemaakt.

Net als bij veel andere bedrijven ligt op dit ogenblik de volledige werking van De Kringwinkel stil.  Hierbij dan ook een warme oproep om de kledij bij te houden tot De Kringwinkel opnieuw haar gewone werking kan aanvatten.  Wie schenkt aan De Kringwinkel ondersteunt opleiding en tewerkstelling van meer dan 90 medewerkers die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En reken maar dat die zullen klaar staan zodra het weer mag!

Meer info: www.dekringwinkelstroom.be en op FB/Instagram ‘dekringwinkelstroom’.

Datum van het bericht: vrijdag 20 maart 2020