Naar inhoud

Investeringen door het gemeente- en OCMW-bestuur in duurzame energie leveren resultaten op

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het gemeente- en OCMW-bestuur van Lede heeft 29 gebouwen onder haar beheer. Om deze gebouwen in de toekomst duurzamer, energie-efficiënter en klimaatbestendig te maken, stapten wij op 29 oktober 2019 in het opleidings- en begeleidingstraject SURE2050 (Sustainable Real Estate).

75 lokale overheden, waarvan 17 uit Oost-Vlaanderen, schreven zich hiervoor in.

Het project sluit bij aan de klimaatdoelen van het Europees Burgemeestersconvenant om 40% van de C02-emissie te reduceren tegen 2030 en aan de Europese doelstellingen om een CO2-neutraal gebouwenbestand te hebben tegen 2050.

Aan SURE2050 werken de Vlaamse provincies, DuboLimburg, Factor4, Fluvius, het Facilitair Bedrijf en het Vlaams Energiebedrijf mee. De financiering komt van het Europese Horizon 2020 kennis- en innovatieprogramma.

Alle info vind je op www.sure2050.be.

Lede maakte intussen een inventaris op van alle gebouwen waar de gemeente en het OCMW gebruik van maken: 29 gebouwen worden verwarmd, op 45 plaatsen wordt elektriciteit en op 38 plaatsen water verbruikt.

Daarnaast werden de effecten nagegaan van enkele recent uitgevoerde renovatie- en isolatiewerken:

  • huize Moens: isolatie dak, vernieuwen buitenschrijnwerk en dubbele beglazing, relighting met led-lampen (november 2019);
  • gemeentehuis: relighting (november 2017);
  • sportcomplex de Ommegang: relighting (november 2019);
  • De Bron: relighting (januari 2020).

Voor Huize Moens is er een vermindering van het elektriciteitsverbruik met ruim 30%. Het gasverbruik is gedaald met meer dan 40%!

Het elektriciteitsverbruik van het gemeentehuis daalde met meer dan 15%.

Voor het sportcomplex en De Bron zien we een daling van ongeveer 20%.

Naast de verminderde C02-uitstoot betekent dit ook een besparing van meerdere honderden euro’s per maand.


Deze resultaten zijn uiteraard een extra stimulans om verder te gaan met een volledige registratie en monitoring van de energieverbruiken en gerichte duurzame investeringen. In eerste instantie richten we ons op een verdere analyse bij de grote verbruikers zoals woonzorgcentrum Markizaat, het sportcomplex op de Ommegang, het gemeentehuis, GC De Volkskring en de openbare verlichting.

Datum van het bericht: maandag 02 maart 2020