Naar inhoud

Wegenis- en rioleringswerken Broeder De Saedeleerstraat - Hollestraat

Op 17 februari 2020 is aannemer Windey NV gestart met de wegenis- en rioleringswerken in de Broeder De Saedeleerstraat en de Hollestraat. Naast de algemene info die je hieronder kan terugvinden, wordt er getracht om een wekelijkse update te geven.

Update week 37

Fase 2 (Broeder De Saedeleerstraat, gedeelte tussen Spoorovergang en Poortseweg) is bijna voltooid. De aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel en de bijhorende huisaansluitingen zijn achter de rug. De lijnvormige elementen en de onderlaag asfalt werden reeds geplaatst. De aannemer volop bezig met het plaatsen van de fundering en verharding in de voetpaden en de parkeerstrook.

Tijdens fase 2 is de Broeder De Saedeleerstraat afgesloten voor (doorgaand) verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via Spoorstraat - Poortendriesstraat - Markizaatstraat - Kasteeldreef - Kleine Ommegangweg – Nieuwstraat.

Vanaf maandag 24 augustus wordt de Spoorstraat tijdelijk afgesloten voor het realiseren van de doorpersing van de riolering onder de spoorlijn. Er wordt een extra omleiding voorzien via Bosstraat - Eikelstraat - Nerumstraat. Deze werken zullen naargelang de weersomstandigheden duren tot midden september.

Een getailleerde timing voor het realiseren van de doorpersing van de riolering vind je hieronder terug:

 • 25/08: plaatsen droogzuiging
 • 01/09: plaatsen persput
 • 02/09: plaatsen ontvangstput en plaatsen boorinstallatie in persput
 • 03/09: boring pilootstangen
 • 04/09: boring betonbuizen
 • 07/09: uitbouwen installatie
 • 08/09: uitbouwen installatie
 • 09/09: plaatsen inspectieput R13
 • 10/09: aanvullen + tijdelijke mager betonfundering Spoorstraat
 • 11/09: tijdelijk asfaltering + openstellen Spoorstraat
 • 14/09 - 18/09: verbinden riolering Broeder De Saedeleerstraat met persing

Fase 3 (Broeder De Saedeleerstraat, deel tussen Poortseweg en Speckaertweg) vangt aan vanaf 21 september. De aannemer gaat dan van start met het aanleggen van het gescheiden rioleringsstelsel en het realiseren van de huisaansluitingen.

De omleiding is net dezelfde als deze die voorzien is in fase 2 (zie hierboven). Plaatselijk verkeer in zone fase 2 en Hollestraat blijft mogelijk via Poortseweg of Nerumweg.

Algemene info

Het project omvat een totale vernieuwing van riolering en wegenis. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waarbij afvalwater en regenwater apart afgevoerd worden. Het regenwater wordt afgeleid naar de achterliggende waterloop in de Eikelstraat en het afvalwater wordt verbonden met de collector in de Steenstraat.

In de Broeder De Saedeleerstraat is er tussen de gevels een beschikbare ruimte van gemiddeld 12 meter. Dit is onvoldoende om én volwaardige voet- en fietspaden aan te leggen én tegemoet te komen aan de hoge parkeerdruk. De Broeder De Saedeleerstraat is bovendien een lokale weg type II die een belangrijke ontsluitingsfunctie heeft. Daarom werd er geopteerd voor het aanleggen van fietssuggestiestroken aan beide zijden van de rijweg. Aangezien parkeren op deze stroken niet wordt toegelaten, krijgt de fietser een volwaardige plaats op de rijweg. Het parkeren wordt alternerend voorzien aan 1 zijde naast de rijweg. De fietssuggestiestroken zorgen voor een visuele versmalling van de rijweg die samen met de 2 asverschuivingen in de rijweg en het inplanten van groenvoorzieningen, de autobestuurders er attent moeten opmaken hun snelheid te matigen.

Het grondplan van het project kan u hieronder raadplegen.

Voor het kruispunt Spoorstraat-Steenstraat wordt momenteel nog een aangepast ontwerp uitgewerkt. Dit wordt pas later kenbaar gemaakt.

Fasering

Om de hinder tot een minimum te beperken, worden de werken opgesplitst in verschillende fasen.

Fase 1:

Hollestraat (tussen huisnummer 26 en spoorovergang) – vanaf 17 februari tot eind april.
Broeder De Saedeleerstraat blijft vrij voor doorgaand verkeer.

Fase 2:

Broeder De Saedeleerstraat (spoorovergang tot aan Poortseweg) – van mei tot eind augustus.

De omleiding voor doorgaand verkeer zal lopen via de Spoorstraat. Het kruispunt met de Poortseweg en de Hollestraat blijft gevrijwaard.

Tijdens deze fase wordt ook de persing van de RWA-leiding onder de sporen gerealiseerd. Van zodra de Spoorstraat onderbroken wordt het verkeer omgeleid via Bosstraat-Eikelstraat-Nerumstraat-Spoorstraat.

Fase 3:

Broeder De Saedeleerstraat (vanaf Poortseweg tot Speckaertweg) – van september tot eind december.

De omleiding via Spoorstraat blijft behouden.

Fase 4:

Spoorstraat tot Eikelstraat - van januari tot half februari 2021.
Omleiding via Bosstraat-Eikelstraat-Nerumstraat-Spoorstraat.

Fase 5:

Eikelstraat en stroomafwaarts gelegen waterloop - van januari tot half februari 2021.

De vooropgestelde data zijn uiteraard onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden.

Datum van het bericht: dinsdag 08 september 2020