Naar inhoud

Wegenis- en rioleringswerken Broeder De Saedeleerstraat - Hollestraat

Op 17 februari 2020 is aannemer Windey NV gestart met de wegenis- en rioleringswerken in de Broeder De Saedeleerstraat en de Hollestraat. Naast de algemene info die je hieronder kan terugvinden, wordt er getracht om een wekelijkse update te geven.

Update week 18

De rioleringsbuizen met aansluitingen en de betonnen weggoot zijn in de Hollestraat aangelegd. Momenteel worden de bestratingen op de bermen geplaatst. Begin volgende week worden de gebonden steenslagfunderingen geplaatst gevolgd met de onderlaag asfalt.

Vanaf 27 april wordt gestart met fase 2. Hiervoor wordt de Broeder De Saedeleerstraat, gedeelte tussen Hollestraat en Spoorstraat, afgesloten voor verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via Spoorstraat - Poortendriesstraat - Markizaatstraat - Kasteeldreef - Kleine Ommegangweg – Nieuwstraat. Deze fase zal naar gelang de omstandigheden duren tot 31 augustus 2020.

Tijdens fase 2 wordt er een afhaalpunt voorzien voor het afval ter hoogte van het kruispunt Broeder De Saedeleerstraat met Nerumweg.

Algemene info

Het project omvat een totale vernieuwing van riolering en wegenis. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waarbij afvalwater en regenwater apart afgevoerd worden. Het regenwater wordt afgeleid naar de achterliggende waterloop in de Eikelstraat en het afvalwater wordt verbonden met de collector in de Steenstraat.

In de Broeder De Saedeleerstraat is er tussen de gevels een beschikbare ruimte van gemiddeld 12 meter. Dit is onvoldoende om én volwaardige voet- en fietspaden aan te leggen én tegemoet te komen aan de hoge parkeerdruk. De Broeder De Saedeleerstraat is bovendien een lokale weg type II die een belangrijke ontsluitingsfunctie heeft. Daarom werd er geopteerd voor het aanleggen van fietssuggestiestroken aan beide zijden van de rijweg. Aangezien parkeren op deze stroken niet wordt toegelaten, krijgt de fietser een volwaardige plaats op de rijweg. Het parkeren wordt alternerend voorzien aan 1 zijde naast de rijweg. De fietssuggestiestroken zorgen voor een visuele versmalling van de rijweg die samen met de 2 asverschuivingen in de rijweg en het inplanten van groenvoorzieningen, de autobestuurders er attent moeten opmaken hun snelheid te matigen.

Het grondplan van het project kan u hieronder raadplegen.

Voor het kruispunt Spoorstraat-Steenstraat wordt momenteel nog een aangepast ontwerp uitgewerkt. Dit wordt pas later kenbaar gemaakt.

Fasering

Om de hinder tot een minimum te beperken, worden de werken opgesplitst in verschillende fasen.

Fase 1:

Hollestraat (tussen huisnummer 26 en spoorovergang) – vanaf 17 februari tot eind april.
Broeder De Saedeleerstraat blijft vrij voor doorgaand verkeer.

Fase 2:

Broeder De Saedeleerstraat (spoorovergang tot aan Poortseweg) – van mei tot eind augustus.

De omleiding voor doorgaand verkeer zal lopen via de Spoorstraat. Het kruispunt met de Poortseweg en de Hollestraat blijft gevrijwaard.

Tijdens deze fase wordt ook de persing van de RWA-leiding onder de sporen gerealiseerd. Van zodra de Spoorstraat onderbroken wordt het verkeer omgeleid via Bosstraat-Eikelstraat-Nerumstraat-Spoorstraat.

Fase 3:

Broeder De Saedeleerstraat (vanaf Poortseweg tot Speckaertweg) – van september tot eind december.

De omleiding via Spoorstraat blijft behouden.

Fase 4:

Spoorstraat tot Eikelstraat - van januari tot half februari 2021.
Omleiding via Bosstraat-Eikelstraat-Nerumstraat-Spoorstraat.

Fase 5:

Eikelstraat en stroomafwaarts gelegen waterloop - van januari tot half februari 2021.

De vooropgestelde data zijn uiteraard onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden.

Datum van het bericht: vrijdag 24 april 2020