Naar inhoud

Vacature technisch medewerker

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het OCMW van Lede gaat over tot de aanwerving van een VOLTIJDS TECHNISCH MEDEWERKER voor de technische dienst van het woon- en zorgcentrum, Niveau C1-C3 - tijdelijke contractuele functie met onmiddellijke indiensttreding.

Taken

 

Je bent verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van het onderhoud van de instelling, de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan de infrastructuur van het OCMW, in overleg met de directeur van het woon- en zorgcentrum en de algemeen directeur.

 

Voorwaarden

 

- Je bent houder van een gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat of van een van de gemeenschappen voor secundair onderwijs uitgereikt getuigschrift van het hoger secundair onderwijs. 
- Je bent in het bezit van een rijbewijs, minstens geldig voor categorie B.
- Je slaagt voor een selectieproef.

Informatie


- personeel@ocmw.lede.be
- telefoon: 053 60 62 99

Hoe solliciteren

 

Om deel te nemen aan de selectieproef stuur je je sollicitatiebrief met je cv en een kopie van het vereiste diploma uiterlijk vrijdag 30 augustus 2019 per post (datum poststempel is bepalend) naar OCMW Lede t.a.v. het Vast Bureau, Kasteeldreef 50, 9340 Lede.

Inschrijvingen per mail en sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus worden niet aanvaard.

 

Datum van het bericht: woensdag 31 juli 2019