Naar inhoud

Openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag: Grote Steenweg 284

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het volgende dossier ligt momenteel ter inzage bij de dienst milieu en landbouw:

omgevingsvergunningsaanvraag (klasse 1): het verder exploiteren van een tankstation. Gelegen te Oordegem, Grote Steenweg 284, door Mark Van Loon.

Bij een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit betekent dat belanghebbenden het aanvraagdossier kunnen inkijken en opmerkingen en/of bezwaren over het dossier kunnen indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. De uiterste datum voor het indienen van een bezwaar is 24 november 2018.

Datum van het bericht: vrijdag 26 oktober 2018