Naar inhoud

Wervingsreserves administratief medewerker/vrijetijdsmedewerker

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot het aanleggen van twee wervingsreserves administratief medewerk(st)er - niveau C1-C3.

Het gemeentebestuur Lede heeft een ruim aanbod van administratieve jobs.
Ben jij een communicatief en klantvriendelijk persoon met zin voor organisatie, administratieve nauwkeurigheid en gedrevenheid?
Dan is een job als administratief medewerker in onze organisatie iets voor jou!


Er worden 2 wervingsreserves aangelegd. Enerzijds voor de functie van administratief medewerker algemene diensten: secretariaat, financiën, burgerzaken, technische dienst - subdienst administratie, stedenbouw, milieu en landbouw.

 

Anderzijds wordt er ook een wervingsreserve aangelegd voor de functie van administratief medewerker op een van onze vrijetijdsdiensten: jeugd, cultuur, sport, bibliotheek en de buitenschoolse kinderopvang. Deze creatieve vrijetijdsmedewerkers moeten zich flexibel kunnen opstellen voor avondvoorstellingen, weekendwerk …

 

Het gemeentebestuur legt twee wervingsreserves vast voor de duur van één jaar. Deze kunnen verlengd worden met één jaar.
Bij afwezigheden van personeel of toename van werk kan geput worden uit deze wervingsreserves.

 

Afhankelijk van de nood aan personeel en van jouw plaats op de rangschikking kan je een deeltijds of voltijds contract van bepaalde of onbepaalde duur aangeboden worden.

 

Aanwervingsvoorwaarden

  • Je bent houder van een gehomologeerd of door de examencommissie van de Staat of van een van de gemeenschappen voor secundair onderwijs uitgereikt getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
  • Je bent houder van een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B.
  • Je slaagt in een aanwervingsexamen.

 

Aanbod

  • een boeiende en afwisselende functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief;
  • vergoeding volgens de barema’s: C1-C3;
  • een flexibele vakantieregeling;
  • ruime opleidingsmogelijkheden;
  • maaltijdcheques en fietsvergoeding;
  • geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector.

 

Hoe solliciteren?

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je sollicitatiebrief met je cv en een kopie van het vereiste diploma uiterlijk 9 november 2018 (datum poststempel is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 9340 Lede.
Je kan ook je sollicitatiebrief met je cv afgeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentesecretariaat of bij de personeelsdienst. Vermeld duidelijk of je beschikt over een rijbewijs.

 

Belangrijk: Het betreft 2 aparte procedures. Wie wil deelnemen aan de procedures van beide wervingsreserves, moet zich dus tweemaal kandidaat stellen. Vermeld duidelijk of je beschikt over een rijbewijs en voor welke vacature je solliciteert.

 

Inschrijvingen per mail en sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus komen niet in aanmerking.

 

Voor meer informatie kan je terecht bij de personeelsdienst via personeel@lede.be of op 053 60 68 20.

 

Het examenprogramma kan je hier downloaden of aanvragen bij de personeelsdienst. Bij wijze van voorbeeld vind je hier ook twee verschillende functiekaarten.
Datum van het bericht: woensdag 31 oktober 2018