Naar inhoud

RUP Hoogstraat

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat het RUP Hoogstraat ter inzage ligt bij de dienst stedenbouw van 25 juni t.e.m. 25 augustus. Tijdens deze periode kunnen bezwaren ingediend worden bij de gecoro op hetzelfde adres.

Datum van het bericht: dinsdag 03 juli 2018