Naar inhoud

Vacature technisch beambte - Wegen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving van TECHNISCH BEAMBTEN - WEGEN - voltijds - twee vacatures onbepaalde duur en een tijdelijke vacature - contractueel - weddeschaal E1-E3 - wervingsreserve van 1 jaar, mogelijks verlengbaar voor 1 jaar.

Aanwervingsvoorwaarden

  • Slagen in een aanwervingsexamen.

Taken

De technische dienst staat in voor het plannen, het uitwerken, het uitvoeren en het opvolgen van werken in eigen beheer, van uitbestede werken, alsook het goedkeuren en opvolgen van werken door de nutsbedrijven.

 

Je maakt deel uit van de subdienst Uitvoering – Wegen die instaat voor de werken in eigen beheer met betrekking tot de beperkte aanleg en herstellingen van wegen, voet- en fietspaden alsook de beperkte aanleg van rioleringen en het aansluiten van woningen op het rioleringsnet.

Aanbod

  • Een boeiende en afwisselende functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief,
  • Vergoeding volgens de barema’s: E1-E3,
  • Een tijdelijk, voltijdse contractuele betrekking,
  • Een flexibele vakantieregeling,
  • Ruime opleidingsmogelijkheden,
  • Maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding,
  • Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector.

Hoe solliciteren

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je jouw CV met een sollicitatiebrief of met het inschrijvingsformulier uitsluitend per post tegen uiterlijk  20 juli 2018 (datum poststempel is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede.

Je kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs op het secretariaat of de personeelsdienst.
Sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus of per mail verstuurd zijn, komen niet in aanmerking.

De functiekaart, het inschrijvingsformulier en het examenprogramma kunnen hier gedownload worden en alle verdere inlichtingen kunnen verkregen worden op de personeelsdienst, Markt 1, 9340 Lede:
- personeel@lede.be
- telefoon: 053 60 68 20

 

Datum van het bericht: maandag 02 juli 2018