Naar inhoud

Vacature begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het gemeentebestuur van Lede gaat over tot de aanwerving van een BEGELEID(ST)ER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG - Contractueel - deeltijds contract van 22,8 uren (3/5) - Niveau C1-C3 - wervingsreserve van 1 jaar, mogelijks verlengbaar met 1 jaar.

Als begeleidster werk je onder leiding van de coördinator van de dienst.

TAKEN

 • Zorgen voor de begeleiding van de kinderen en instaan voor de dagelijkse verzorging van de kinderen.
 • Organiseren van activiteiten en contact met de ouders verzorgen.
 • Verantwoordelijkheid dragen in verband met de infrastructuur en inrichting.
 • De administratieve taken vervullen met betrekking tot de kinderopvang.

 AANBOD

 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Vergoeding volgens barema's op niveau C1-C3.
 • Een boeiende en afwisselende functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief.
 • Een contractuele betrekking van 22,8 uren.
 • Maaltijdcheques en fietsvergoeding.
 • Geldelijke valorisatie tot 6 jaar nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector.

 

AANWERVINGSVOORWAARDEN

 • Je beschikt over een kwalificatiebewijs voor medewerkers van kinderopvangvoorzieningen zoals vermeld in het Ministerieel Besluit van 23 mei 2014.
 • Je slaagt in een aanwervingsexamen.
 • Je beschikt over een rijbewijs minstens geldig voor de categorie B.

 

HOE SOLLICITEREN

Om deel te nemen aan de selectieprocedure stuur je je sollicitatiebrief met je cv en een kopie van het vereiste diploma uiterlijk 20 juli 2018 (datum poststempel is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Je kan ook je sollicitatiebrief met je cv afgeven tegen ontvangstbewijs op het secretariaat of de personeelsdienst. Sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus of per mail verstuurd zijn, komen niet in aanmerking.

Vermeld duidelijk voor welke vacature je solliciteert en of je beschikt over een rijbewijs.

De functiekaart, het examenprogramma en het Ministerieel Besluit kunnen hier gedownload worden en alle verdere inlichtingen kunnen verkregen worden op de personeelsdienst, Markt 1, 9340 Lede:
- personeel@lede.be
- telefoon: 053 60 68 20

 

 

Datum van het bericht: maandag 02 juli 2018