Naar inhoud

Het klimaat daagt ons uit

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Klimaattafel Lede 8 januari 2018

Hoe ernstig jij de klimaatverandering ook neemt, we kunnen er niet om heen dat we heel wat uitdagingen het hoofd moeten bieden. Langere periodes van droogte en dus een tekort aan drinkwater, felle rukwinden, hevigere buien met wateroverlast tot gevolg, …

 

Lede gaat de uitdaging aan

De gemeente Lede wil samen met jou deze en toekomstige problemen aangaan. Met haar deelname aan het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” heeft de gemeente immers een klimaatgezonde reflex ontwikkeld. Binnen dit project werken we samen met 12 andere gemeenten aan een regionaal klimaatactieplan waarbij we tegen 2030 streven naar 40% minder CO2-uitstoot en een aanpak om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.

 

 

 

Samen voor een klimaatgezonde toekomst

De rode draad doorheen dit verhaal? We zullen pas resultaten boeken als we er met z’n allen onze schouders onder zetten: inwoners, bedrijven, organisaties, scholen, landbouwers, de gemeente, de Provincie, …

 

Het woord “klimaatactieplan” geeft het ook al weg; we houden het niet bij theorie. We bepalen ook de acties waarmee we onze doelstellingen helpen realiseren. Dit verloopt via een participatief proces.

Tijdens het klimaatteam in juni 2017 wisselden ambtenaren van verschillende diensten onderling al hun ideeën uit.

 

Daarna waren onze inwoners aan zet: op de klimaattafel van 8 januari 2018 sprokkelden we wilde en minder wilde plannen en suggesties rond volgende thema’s: adaptatie, consuminderen, hernieuwbare energie, mobiliteit en wonen. Het bleek een succesformule: opgeluisterd met een woordje van de schepen, met een lokale lekkernij in de hand en geëngageerde mede-inwoners rond de tafel.

 

 

Enkele ideeën uit Lede in de spotlights

  • “Stimuleer fietsen door bv. fietsdelen te organiseren (voor bakfietsen, elektrische fietsen, reisfietstassen), fietspools te organiseren, de fietspaden te onderhouden.” (mobiliteit)
  • “Speel de voorbeeldfunctie van de gemeente uit door bv. de gemeentelijke dienstvoertuigen te elektrificeren op groene stroom” (mobiliteit)
  • “Initieer grote zonnepanelenprojecten op daken van grote gebouwen op overheidsgebouwen, grote baanwinkels (Delhaize, Dreamland, Colruyt) en andere industrie –en landbouwbedrijven, langs de bermen van de spoorweg en de E40 (vb. op de geluidsschermen), op het afdak van het perron station Lede.” (hernieuwbare energie)
  • “Voer in samenwerking met SOLVA een haalbaarheidsstudie uit die het potentieel aan restwarmte en de aanleg van warmtenetten onderzoekt (in de bestaande situatie en bij nieuwe ontwikkelingen).” (hernieuwbare energie)
  • “Maak de burenpremie van Eandis bekend.” (wonen)
  • “Voer duurzame voorschriften in de ruimtelijke planningsinstrumenten in met het oog op inbreiding, kleiner wonen, inrichten van wijken als woonerf, …” (wonen)
  • “Stimuleer de korte keten door bv. een platform te creëren voor promotie van lokale producten, een boerenmarkt te integreren in de gewone markt, een buurderij en zelfplukboerderij op te starten.” (consuminderen)
  • “Stimuleer duurzaam aankopen door bv. makers te zoeken om samen met de Kringwinkel op regelmatige basis repaircafés te organiseren of door het duurzaam aankoopbeleid van de gemeente te promoten.” (consuminderen)
  • “Voorzie waterdoorlatende verhardingen.” (adaptatie)
  • “Verplicht het gebruik van hemelwater.” (adaptatie)

 

 

Wat na de klimaattafel?

Uit de honderden ideeën die in de eerste fases van het proces zijn verzameld, zal het klimaatteam van Lede in maart 2018 de maatregelen naar prioriteit ordenen. Het eindresultaat moet een lijst van maatregelen zijn die samen een reductie van 40% CO2 opleveren en de gevolgen van de klimaatverandering temperen.

 

In een laatste, essentiële stap zal de gemeente echt haar klimaatgezonde engagement bewijzen. Voor de gekozen acties moeten budgetten voorzien worden. Het plan dient nog voor de zomer goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.

Datum van het bericht: dinsdag 27 maart 2018